Normal_sjors_van_leeuwen

De uitdagingen in de zorg zijn groot en worden versterkt door de coronacrisis. In een serie van negen korte artikelen worden 9 megatrends beschreven die de komende jaren een belangrijke rol spelen in de Nederlandse gezondheidszorg. Deze keer de trend:  

Door Sjors van Leeuwen

8. Bouwen aan wendbare netwerken en ecosystemen   

De wereld lijkt steeds meer op één groot netwerk waarin organisaties globaal, nationaal, regionaal en/of lokaal in wisselende coalities samenwerken en/of concurreren. We zien dit ook terug in de zorg waarin steeds vaker wordt gesproken over netwerkzorg en waarin zorgorganisaties transformeren naar ecosystemen met wendbare zelforganiserende eenheden die het werk doen. Deze ontwikkeling wordt versterkt door eerder genoemde trends als de juiste zorg op de juiste plaats, de digitalisering van zorg en de trend naar personalized healthcare.

Allereerst moeten zorgorganisaties zich sneller en vloeiender kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. Die wendbaarheid kan vergroot door onder andere te investeren in externe gerichtheid, verbindend leiderschap, flexibele werkorganisatie met zelforganiserende teams en flexibele processen met dito ICT-ondersteuning. Ook kunnen zorgorganisaties hun slagkracht vergroten door de statische beleidscyclus in te ruilen voor een continu proces op basis van ‘rolling strategy’ waarbij markt- en klantinzichten integraal worden meegenomen in besluitvorming. Dus sneller en wendbaarder ondernemen.

Daarnaast moeten zorgorganisaties zich verder bekwamen in ‘samenwerken’. Dit wordt nog meer een kritieke succesfactor. Succesvol samenwerken gaat echter niet van zelf. Dat moet je leren. Het is een proces van vallen en opstaan, een soort rituele dans tussen competitie, afhankelijkheid en wederkerigheid. Waarbij de vraag niet alleen is hoe je tot samenwerking komt of deze op tijd stopt, maar vooral hoe je langdurig succesvol blijft samenwerken met betalers, aanbieders, afnemers en regelgevers van zorg.

In lijn met deze ontwikkeling komt er meer aandacht voor nieuwe samenwerkingsvormen (joint ventures) en onderwerpen als stakeholdermanagement, relatiebeheer, netwerk- en ketenregie, accountmanagement, cocreatie, zorgverkoop, onderhandelen en conflictoplossing. 

Volgende keer Trend 9: Zorgvernieuwing door multi-innovatie   

Vorige keer Trend 7: Minder marktwerking, meer samenwerking
Vorige keer Trend 6: Zorgorganisaties worden uitgever
Vorige keer Trend 5: Gepersonaliseerd en persoonlijk    
Vorige keer Trend 4: Boeien en binden van medewerkers
Vorige keer Trend 3: Zorg op maat door ‘personalized healthcare’ 
Vorige keer Trend 2: Digitaal wordt het nieuwe normaal    
Vorige keer Trend 1: De juiste zorg op de juiste plaats op het juiste moment

Sjors van Leeuwen is adviseur in klantgericht ondernemen (CRM), strategie en marketing. Ook schreef hij verschillende boeken zoals Zorgmarketing in de praktijk, Power to the people, CRM in de praktijk en Hoe agile is jouw strategie? Daarnaast is hij de initiatiefnemer van het Zorgmarketingplatform.

Door: Nationale Zorggids / Sjors van Leeuwen