Normal_laura3

“Niet alleen papa’s en mama’s, maar ook hun  kinderen mogen vertellen wat ze belangrijk vinden bij SMO. Door te vertellen wat zij vinden, kunnen zij ons helpen om mensen nóg beter te helpen.
Kinderen mogen meedenken bij belangrijke dingen in onze organisatie. Bij dingen die we willen verbeteren, of bij oplossingen voor vragen. Ze mogen ook zelf nieuwe ideeën bedenken voor SMO.

Door het meedoen aan de kinder- en jongeren raad, leren kinderen om van zichzelf te laten horen, naar anderen te luisteren, te vertellen wat ze vinden en samen oplossingen te bedenken. Super fijn, want al die geleerde dingen komen later goed van pas!”
– onze visie op kinder- en jongerenparticipatie. Geen wollige, ingewikkelde beleidstaal, maar juist voor kinderen te begrijpen!

Door Laura Dreessen - teamleider Begeleiding Thuis bij SMO Regio Helmond

Bij Stichting Maatschappelijke opvang Regio Helmond (SMO) hoort iedereen er namelijk bij en krijg je de vrijheid en het vertrouwen om jezelf te zijn. Want hoe fijn is het om gezien te worden? Om de ruimte te krijgen jezelf te ontwikkelen? De mogelijkheid te krijgen om het beste uit jezelf te halen? Iedereen heeft een stem. Óók de kinderen die bij ons wonen en de kinderen waarvan de ouders begeleiding thuis krijgen. In 2022 zijn we daarom gestart met de projectgroep kinder- en jongerenparticipatie. Met de kinder-en jongerenraad die we hebben opgericht, willen we de kwaliteit van onze dienstverlening verbeteren en beter inspelen op de ervaringen van kinderen en jongeren.

 7 tips van SMO over het organiseren van een kinder- en jongerenraad in je organisatie

Wij hebben het tijdens ons proces erg fijn gevonden om te kunnen kijken naar ervaringen van andere organisaties. Met deze tips en ideeën hopen we zelf ook andere organisaties te kunnen helpen en inspireren.

  1. De wensen en behoeften van jonge kinderen zijn anders dan die van jongeren. SMO Helmond heeft daarom gekozen voor een aparte kinder- en jongerenraad. De kinderraad bestaat uit kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar, de jongerenraad bestaat uit jongeren van 12 tot 18 jaar. Zo kunnen we beter aansluiten op de manier die het beste past bij de leeftijd van de kinderen.
  2. Alleen vragen stellen en praten werkt niet voor kinderen. Met verschillende speltechnieken en methodes, aansluitend bij de leeftijd, brengen we de wensen, ervaringen en verhalen van kinderen in kaart. De raad moet voor kinderen leuk zijn om naartoe te komen.
  3. We gaan serieus om met de input van onze kinderen en jongeren uit de raden. We bekijken en bundelen informatie op een transparante manier. Zo kan de informatie ook echt gebruikt worden voor het verbeteren van de zorg. Transparantie is belangrijk, omdat we dan laten zien wat we met de inbreng van onze kinder- en jongerenraad doen. Hierbij is de terugkoppeling naar de kinderen belangrijk. Zo zien zij dat er daadwerkelijk iets met hun mening, idee of behoefte wordt gedaan. Maar óók leren ze dat niet elke mening, idee of behoefte meteen kan worden opgepakt.
  4. We hebben gezocht naar een frequentie die werkt. Waarbij we niet te vaak, maar ook niet te weinig samen komen. Bij SMO Regio Helmond komen de raden om de maand bijeen. In de praktijk betekent dit dat de kinderraad en de jongerenraad om en om plaatsvinden. Dit gebeurt op de woensdagmiddag, wanneer de kinderen vrij zijn van school.
  5. Een goede begeleiding tijdens de bijeenkomsten is belangrijk. Bij SMO zorgen de kindwerkers daarvoor. Zij houden zich binnen hun functie specifiek bezig met de begeleiding van kinderen binnen de opvang.
  6. Communicatie is belangrijk bij het informeren én het enthousiasmeren van kinderen. Hiervoor zetten we filmpjes in, waarbij we kinderen laten vertellen over de kinderraad. De begeleider van de (ouders van de) kinderen hebben het filmpje aan alle kinderen laten zien en hebben ze direct gevraagd of ze zich ook op wilden geven. Daarnaast hebben we een folder ontworpen, die na het kijken van het filmpje kan worden meegegeven aan de kinderen. In de folder kunnen ze alle informatie teruglezen die belangrijk is om te weten.We hebben speciale posters en flyers ontworpen om alle data van de bijeenkomsten te communiceren. Voor alle communicatie geldt dat we een aparte versie voor beide raden hebben gemaakt.
  7. We hebben het daadwerkelijk tot stand komen van deze raden gevierd met een feestelijke bijeenkomst. Alle kinderen zijn met hun ouders uitgenodigd. Op die manier hebben we op een leuke manier aandacht gegeven aan de start van de raad.

We hopen dat je kunt leren van onze ervaringen en wensen je veel succes en plezier met het organiseren van een eigen kinder- en jongerenraad in jouw organisatie.