Normal_blogger_nzg_jolande

Een interessant artikel onlangs in Newsweek magazine. Covid-19 zou een toename in hersenaandoeningen kunnen veroorzaken waaronder dementie, psychose, chronische vermoeidheid en Alzheimer. 

Door Jolande Rommens-Musquetier

Vanuit Wuhan bereikten ons in januari berichten dat mensen twee zintuigen verloren hadden, namelijk hun reuk- en smaakvermogen. Een ander alarmerend bericht volgt. Een jonge moeder die in quarantaine moest kon het ‘niets schelen’ dat ze gescheiden werd van haar kinderen. Verlies van reuk, emotionele onthechting en verschillende cognitieve stoornissen zoals trillingen, extreme vermoeidheid, fantoomgeuren, duizeligheid, snel overprikkeld zijn, verwarring en ‘brain fog’ lijken steeds vaker voor te komen bij mensen die Covid-19 hebben gehad. De neurologische complicaties worden in 36 procent van de gevallen vastgesteld en in 45 procent bij de ernstige gevallen.

 Extreme vermoeidheid

De extreme vermoeidheid die sommige mensen nog lang houden lijkt op de vermoeidheid zoals deze bekend is bij ME; myalgische encefalomyelitis ook wel vermoeidheidssyndroom genoemd. Mensen met deze langdurige Covid-klachten blijven nog maandenlang erg vermoeid. Ze kunnen maar een activiteit per dag aan en zijn daarna uitgeput of uitgeblust. Ze zijn nauwelijks belastbaar en re-integreren heel traag terug in hun baan. Hun normale leven is volledig verdwenen en sommigen voelen zich heel beperkt omdat ze nog maar een fractie zijn van wie ze waren.

Het lijkt er op dat Covid-19 meer is dan alleen een longaandoening die ernstige complicaties kan geven in de longen zoals een dubbele longontsteking. Ook de hersenen kunnen behoorlijk worden aangetast door dit virus. Aangezien heel het lichaam aangestuurd worden door de hersenen is de impact enorm. Niet alleen op de psyche en het psychisch functioneren maar evengoed ook op het lichaam en de fysieke belastbaarheid van iemand. De symptomen die Covid-19 geeft op het brein doen mij als therapeut denken aan de symptomen die ik ook regelmatig aantref bij mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH).

Door: Nationale Zorggids / Jolande Rommens-Musquetier