NZG Vacature Vrijwilliger cliëntenraad

Functietitel:
Vrijwilliger cliëntenraad
Online datum:
29-05-2024
Provincie:
Overijssel
Plaats:
Enschede, Oldenzaal en Almelo
Sector:
GGZ
Omschrijving:

Wat houdt het deelnemen aan de cliëntenraad in ?

 • De vrijwilliger cliëntenraad krijgt de gelegenheid om zich in te zetten voor de belangen van de cliënten van DOPPA zorg. Dit is een belangrijke taak die voortkomt uit de’ Wet medezeggenschap cliënten Zorginstellingen’ en de ‘Jeugdzorgwet’. Deze wetten geven cliënten het recht om over een aantal onderwerpen binnen de organisatie mee te denken en advies te geven. Dit gaat over onderwerpen die direct van invloed zijn op de cliënten zoals het behandelplan, het zorgaanbod en allerlei praktische zaken.
 • Deelnemen aan de cliëntenraad is een leerzame ervaring en zal een mooie aanvulling op het cv kunnen vormen. Wij verwachten een pro actieve en zelfstandige houding van de leden van de cliëntenraad. Goed kunnen samenwerken en helder kunnen communiceren is van belang om ideeën en suggesties in bruikbaar advies te kunnen omzetten.
 • De leden van de cliëntenraad vervullen verschillende rollen zoals die van secretaris, voorzitter en/of penningmeester. Er wordt van de vrijwilliger verwacht bereid te zijn 1 van deze rollen te gaan vervullen.
 • De cliëntenraad inventariseert regelmatig wensen en meningen van de cliënten van DOPPA zorg. De cliëntenraad informeert cliënten over de werkzaamheden van de cliëntenraad en de resultaten daarvan.
 • Onze locaties bevinden zich in Enschede, Oldenzaal en Almelo en in overleg kan de cliëntenraad op 1 van deze locaties haar vergaderingen houden. De cliëntenraad komt minimaal 1 keer per jaar bijeen en minimaal 2 keer per jaar in een overlegvergadering met DOPPA zorg. Tussendoor kan advies worden gevraagd.
 • Leden van de cliëntenraad worden benoemd voor een periode van 2 jaar.

 Wat bieden wij de vrijwilliger vanuit onze organisatie ?

 • Een prettige en flexibele omgeving om je stem te laten horen, waar volop ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling.
 • Een vergoeding voor de inzet en gemaakte reiskosten.
 • Een heldere overlegstructuur en korte lijnen met leidinggevenden en directie.

 Welke kwaliteiten verwachten wij van de vrijwilliger ?

 • Directe ervaring of betrokkenheid met de zorgverlening van DOPPA zorg. Dat kan zowel als cliënt als cliëntenvertegenwoordiger zijn.
 • Het belang van de cliënten voorop stellen en onderscheid kunnen maken tussen eigenbelang en het belang van de cliënten.
 • Gemotiveerd zijn om vanuit cliëntenperspectief een mening te vormen over diverse onderwerpen die de dienstverlening van DOPPA zorg betreffen.
 • Voldoende tijd hebben en inzet tonen om vergaderingen voor te bereiden, in staat zijn om beleidsstukken en zakelijke documenten te lezen en kunnen verdiepen in de werkzaamheden van DOPPA zorg.
 • Kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie.
 • De ambitie hebben om de kwaliteit van onze organisatie te willen verbeteren en onze missie en visie onderschrijven.
 • Voor deze functie is een VOG verklaring vereist.

Aanmeldingen met motivatiebrief kunnen gestuurd worden naar sollicitaties@doppazorg.nl

Gegevens Doppa Zorg

Naam instelling:
Doppa Zorg
Adres:
Lasondersingel 133
Postcode:
7514 BP
Plaats:
Enschede
Telefoonnummer:
085-007 9000
Website:
http://www.doppazorg.nl
Provincie:
Overijssel
Omschrijving:

DOPPA Zorg is een toegankelijke organisatie voor ambulante psychische zorg, waarbij we geen onderscheid maken in wie we helpen. Onze missie is om iedereen, ongeacht leeftijd, opleidingsniveau, etnische achtergrond, geslacht of economische status, te voorzien van goede psychische gezondheid. We luisteren naar het unieke verhaal van elke cliënt en maken een passende match met onze professionals. Samenwerking staat centraal, waarbij iedereen de juiste rol en taken krijgt. Onze professionals gebruiken diverse behandelmethodieken, zoalscognitieve gedragstherapie, EMDR en schematherapie, om diagnostiek, behandeling, ambulante begeleiding en ondersteuning te bieden.

In onze visie streven we naar laagdrempelige en toegankelijke psychische zorg. We vinden dat iedereen die psychische, emotionele of sociale problemen ervaart, geholpen moet kunnen worden zonder onnodige obstakels. We blijven ons zorgaanbod en onze organisatie verbeteren om aan de behoeften van cliënten tevoldoen. Cliënten hebben inspraak en tevredenheidsonderzoeken helpen ons bij het bepalen van de juiste koers. We streven naar voldoende capaciteit om wachttijden te minimaliseren en hebben een divers team van professionals in dienst of in opleiding.

Onze strategie is gebaseerd op continue aanvulling van het zorgaanbod en verrijking van kennis en expertise. We investeren in de gezondheid van onze medewerkers, zowel fysiek als mentaal, om onze ambities waar te kunnen maken. We hanteren een heldere, platte organisatiestructuur en zorgen vooruitwisselbaarheid van taken om de continuïteit van zorg te waarborgen. Authenticiteit, integriteit en vooruitstrevendheid zijn onze kernwaarden, en we streven naar een gezonde organisatie en een gezonde maatschappij.

Onze filosofie is gebaseerd op de overtuiging dat zelfkennis en zelfwaardering bijdragen aan psychologische flexibiliteit en een hogere kwaliteit van leven. We helpen cliënten om nare emoties en gedachten beter te verdragen en reiken handvatten aan om vaardigheden te versterken. Het uiteindelijke doel is het bevorderen van blijvende psychische gezondheid, wat positieve effecten heeft op de cliënten zelf, hun omgeving en de maatschappij als geheel.